Slide background

อนุบาลรุ้งเพชร ยินดีต้อนรับ

Slide background

โรงเรียนดีมีประสิทธิภาพ

Slide background

เชิญชวนมาเป็นครอบครัวอนุบาลรุ้งเพชรด้วยกัน

Slide background

สนุกกับการเรียน และเพลิดเพลินกับการเล่น

Slide background

ดูวีดีโอน่ารักๆของหนูๆ

ประวัติโรงเรียน

Our History

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ขนาดเล็ก เริ่มเปิดดำเนินการสอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ เตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยมีนางรัชนี ศรีอ่อน เป็นผู้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียน เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ที่โรงเรียนได้รับมอบความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน และเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก ได้เติบโตอย่างมีคุณค่า สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยความรักและความเอื้ออาทร

ห้องเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนให้กว้างขวางพร้อมมีของเล่นสำหรับฝึกพัฒนาการของเด็กในทุกมุมห้อง เด็กๆได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่

ดูรูปคลิกที่นี่

สนามเด็กเล่น

ทางโรงเรียนได้จัดวางเครื่องเล่นกลางแจ้งในสนามสำหรับเด็กๆไว้พักผ่อนและได้ร่วมเล่นสนุกสนานในช่วงยามว่างและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

ดูรูปคลิกที่นี่

บรรยากาศ

ทางโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางและแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ดอกไม้ ให้เด็กๆไว้สูดอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศร่มรื่นสงบและอบอุ่น

ดูรูปคลิกที่นี่

รุ้งเพชร เรสซิเด้นซ์

ขอแนะนำ : รุ้งเพชร เรสซิเด้นซ์ ที่พักสุดแสนสบาย บรรยากาศดี ใกล้ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพียง 400 เมตร ติดถนนใหญ่ สะดวกสบาย มีที่จอดรถ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับการสอน

ทางโรงเรียนได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ
1.ระดับเนอสเซอรี่ (อายุุ1-2 ขวบ)
2.ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ขวบ)
2.ระดับชั้นอนุบาล1-3 (อายุ 3-7 ขวบ)
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนล้วนจบการศึกษาด้านปฐมวัยและมีประสบการณ์ทางด้านการดูแลเด็กมายาวนาน ทั้งนี้การเรียนการสอนจะเน้นด้านฝึกพัฒนาทักษะความคิด ความจำ การแสดงออก รวมถึงการสื่อสารและกริยามารยาท เพื่อให้เด็กได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ทางโรงเรียนได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน มีเครื่องเล่น ของเล่นฝึกทักษะ และยังมีกิจกรรมกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียน ที่สะอาด ปลอดภัย และมีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับเด็ก นอกจากนี้ยังดูแลทางด้านร่างกาย สุขอนามัย คอยดูแลสังเกตอาการและความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนในแต่ละวัน เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ได้รับเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 4 ปีซ้อน
( ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2554)

มุมเครื่องเล่นกลางแจ้ง

มีมากกว่า10 รายการ เช่น กระดานลื่น ชิงช้า สนามฟุตบอล กระบะทราย ห้องบอล ม้าโยก ตุุ๊กตาสัตว์์

มุมหนังสือเยาวชน

มีหนังสือมากมาย ทั้งหนังสือการ์ตูน รูปภาพสัตว์ หนังสือฝึกทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน

ห้องเรียนเด็กเล็ก

มีห้องเรียนหลายห้อง ขนาดว้างขวาง ปูด้วยยางนิ่มกันกระแทก พร้อมที่เก็บของส่วนตัวสำหรับเด็กทุกคน

ศูนย์เนอสเซอรี่

มีครุพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับเด็กอายุ 1 ขวบ ดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร และการพักผ่อน

รถรับ-ส่ง ถึงบ้าน

อุ่นใจด้วยบริการรับ-ส่ง ถึงประตูบ้าน มีครูพี่เลี้ยงประจำรถทุกคัน ผู้ปกครองโทรศัพท์ติดตามได้

กิจกรรมนาฏศิลป์เด่น

ที่โรงเรียนมีครูเอกทางนาฏศิลป์โดยตรง ฝึกหัดให้เด็กเรียนรู้และแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์การรำไทย

กิจกรรมในหลักสูตร

ผู้บริหาร-อาจารย์

ทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์

อาจารย์ รัชนี ศรีอ่อน : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 12 ปี
ประสบการณ์ :
พ.ศ.2524-2540 ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทแพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พ.ศ.2544-2546 ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน ชุดที่ 12
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทรุ้งเพชรเรสซิเดนซ์ จำกัด
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน ชุดที่ 17

กิจกรรมพิเศษ

เรียนดนตรีสากลคีย์บอร์ด

การเรียนดนตรี เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึได้จัดการสอนวิชาดนตรีขึ้น โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงอออกในทางที่สร้างสรรค์ 2.เพื่อกล่อมเกลาให้นักเรียน เป็นคนมีนิสัยอ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.เพื่อให้นักเรียนได้ทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรี
เนื้อหาหารสอน - การวางนิ้วบนคีย์บอร์ด - อ่าน ร้อง ตามจังหวะ - ปรบมือและท่าทางประกอบลีลาเพลงตามจังหวะ - ฝึกเล่นเพลงปลา ช้าง ปูทะเล นาฬิกา แมงมุม Jinger Bell ABC Song

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เรียนหลักสูตร English Crayon ซึ่งเป็นโปรแกรมการสอนภาษอังกฤษ ที่มีทั้งพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่จะช่ยให้เด็กๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรง
หลักสูตร English Crayon เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลี

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มุ่งเน้นการฝึกหัดการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การฝึกหัดใช้งานอินเตอร์เน็ตค้นหารูปภาพ การเรียนโปรแกรม MS Office เบื้องต้น และการเล่นเกมส์ฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

เรียนว่ายน้ำ

ฝึกหัดการเรียนว่ายน้ำเบื้องต้น การพยุงตัวในน้ำ ท่าว่ายน้ำ และการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ด้านการว่ายน้ำในเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมเล่นยามว่าง สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์โดยตรง

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3

เรียนนาฏศิลป์และการเต้นรำ

มุ้งเน้นการแสดงออกของนักเรียนให้มีทักษะทางศิลปะการแสดงทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เช่น การรำ หารฟ้อน การเต้นประกอบจังหวะ นอกจากนี้ยังทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้โชว์การแสดงตามสถานที่ต่างๆ และเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

มารู้จักเรา

สมัครเรียน

฿3,800 / เดือน

เนอสเซอรี่

 • * อายุ 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี 3,800 บาท/ เดือน *
 • * อายุ 1 ปี - 1ปี 6 เดือน 4,200 บาท/ เดือน *
 • ค่าแรกเข้า 3,500 บาท (ชุดนักเรียน 3 ชุด)
 • ชุดนอน 1 ชุด, กระเป๋า, ที่นอน, + ของใช้
 • แฟ้มสะสมงาน,สมุดประจำตัว, ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าบริการดูแลหลังเลิกเรียน 500-1,500 บาท
฿21,800 / ภาคเรียน

อนุบาลปีที่ 1-3

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เก็บครั้งเดียว) 5,500 บาท
 • แบ่งชำระปีละ 2 ครั้ง
 • 1) ภาคต้น ในวันสมัครเรียน
 • 2) ภาคปลาย ภายในเดือนตุลาคม
 • รับนักเรียนอายุ 3 -6 ปี

บริการรับ-ส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนมีรถตู้ปรับอากาศบริการรับส่งนักเรียน พร้อมครูประจำรถคอยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ! บริการรับ-ส่งถึงหน้าบ้าน นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถติดต่อครูประจำรถ เพื่อติดต่อกรณีมีเหตุจำเป็นต่างๆ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

เลขที่ 39/10-11 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร 0-2921-3390-1

แฟ็กซ์ 0-2921-3389

ผอ. 081-4454550 ครูดี้ 089-1820741

rungpetchschool_2551@hotmail.com

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

ส่งข้อความถึงเรา